termsNorsk utgave lenger nede


Our Vision:


Njardarheimr is a Village that brings the past back to the future and offers an immersive experience to everyone who visits. The talented and committed group of individuals who live and stay here make this place come to life. History is more than just dates and battles, and there is no place to learn that better than here at Njardarheimr. The atmosphere our village creates will transport you back 1,000 years to the viking age.


General Rules:


1. We follow Norwegian law

We are politically and religiously independent. We do not accept violence, threats or intimidation.


2. Smoking and alcohol

Smoking (including e-cigarettes) is only allowed in designated areas. Alcohol consumption is

not permitted during market hours.


3. You are on display

During opening hours (and preferably afterwards) the use of modern equipment, like cell

phones, watches and modern cooking gear, should be restricted and not visible. Consider

also the food that you are cooking with during opening hours. Vikings did not have potatoes,

tomatoes, etc...


4. Clothing and equipment should be Viking-age appropriate

Refer to the Market kit guide available on njardarheimr.com. Market management may ask

you to change something, non-compliance may have consequences.


5. Volunteers Needed!

In order to make this market a successful and safe one, we will need help from YOU! For

example, we need help with parking, gate & night watch, and more. We will ask if you can

volunteer. We also rely on our participants to engage with the visitors.


6. Hygiene & Cleanliness

No one likes a dirty town. Clean up after yourselves whether you are cooking, showering,

crafting or feasting. Take care of your personal hygiene because nobody likes to take a selfie

with a stinky viking. Water is wet. Remove all trash you see lying around.


7. Safety

All tents must have a fire extinguisher located on the inside-left of their tent so that everyone

will be able to find it. Never leave a fire unattended. In the event of fire or any accident, contact staff immediately and do necessary first aid.


8. Noise

Silent hours between 23-07. Be aware of children and participants with obligations. Drunk and

disorderly conduct is not allowed.


9. Animals

Pets must be pre-approved by management before the market. See kit guide for more

information.


Norsk:


Vår Visjon:

Njardarheimr er en vikingby som bringer fortiden tilbake til nåtiden. Vi tilbyr en tidsreise til alle som besøker byen. Det er de talentfulle og engasjerte menneskene som bor og oppholder seg her, som gjør stedet levende. Historie er mer enn datoer og slag, Njardarheimr et godt sted å lære. Vi vil at atmosfæren i byen skal ta alle som kommer 1000 år tilbake i tid, til vikingtiden.


Markedsregler:


1. Vi følger norske lover

Vi er politisk og religiøst uavhengige. Vi aksepterer ikke vold, trusler eller krenkelser.


2. Røyking og alkohol

All røyking (inkludert e-sigaretter) er kun tillatt på bestemte områder. Alkohol på dagtid er ikke

tillatt.


3. Du er en del av utstillingen

I åpningstiden (og utenom) skal bruken av moderne utstyr, som mobiltelefoner, klokker og

moderne kokeapparater, være begrenset og ikke synlig. Også maten du lager synlig i løpet av

åpningstiden må være riktig. Vikingene hadde ikke poteter, tomater osv.


4. Klær og utstyr skal være passende i vikingtiden

Se veiledningen “market kit guide”, tilgjengelig på njardarheimr.com. Markedsansvarlige kan

be deg endre ting ut i fra veiledningen, å ikke følge dette kan få konsekvenser.


5. Frivillige ønskes!

For å gjøre dette markedet til et vellykket og trygt marked, trenger vi hjelp fra deg! For

eksempel, vi trenger hjelp med parkering, port- og nattevakt, med mer. Vi vil spørre om du kan melde deg frivillig. Vi forventer at deltakere skal engasjere seg og snakke med de besøkende.


6. Hygiene & renslighet

Ingen liker en skitten by. Rydd opp etter dere. Dette gjelder matlagning, håndverksarbeid, fest

og annet. Pass på din personlige hygiene, for ingen liker å ta selfie med en stinkende viking.

Fjern alt søppel du ser.


7. Sikkerhet

Alle teltene må ha brannslukningsapparat - på venstre side - inne i teltet sitt, slik at alle kan

finne det. Ingen åpen ild uten tilsyn. Ved brann eller ulykke, kontakt personalet øyeblikkelig

og gjør nødvendig førstehjelp.


8. Støy

Stilletid mellom 23-07. Vær oppmerksom på at vi har deltakere med barn og deltakere med

ulike forpliktelser. Vis hensyn. Overstadig beruselse eller utagerende oppførsel er ikke

akseptert .


9. Dyr

Husdyr må forhåndsgodkjennes av ledelsen. Se “kit guide” for mer informasjon.

© Njardarheimr 2019. All Rights Reserved.